Cơ cấu tổ chức
Thông tin chung khoa Khoa học thể thao và sức khỏe

 

Tháng trải nghiệm học phần Quốc phòng & an ninh của sinh viên trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Từ ngày 05 tháng 7 đến 12 tháng 8 năm 2018; thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu và Ban Chỉ huy quân sự Trường Đại học Thủ đô Hà Nội; Bộ môn Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) phối hợp với Phòng Đào tạo, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp, Trạm Y tế và các khoa, phòng có liên quan đã tổ chức cho 1425 sinh viên đại học chính quy khóa 2017 – 2021 (D2017) và cao đẳng chính quy khóa 2017 – 2020 (C2017) học tập Học phần 3, môn GDQP&AN

Đọc thêm

Chuẩn đầu ra ngành Giáo dục Thể chất – trình độ Cao đẳng

Đáp ứng chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học, có năng lực giảng dạy chương trình dạy học tiếp cận với năng lực học sinh THCS. Có kiến thức cơ bản của các môn Giáo dục thể chất và vận dụng có hiệu quả vào công tác dạy học, giáo dục bộ môn ở trường Trung học cơ sở (THCS).

Đọc thêm