Cơ cấu tổ chức
Thông tin chung khoa Khoa học thể thao và sức khỏe

 

Chuẩn đầu ra ngành Giáo dục Thể chất – trình độ Cao đẳng

Đáp ứng chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học, có năng lực giảng dạy chương trình dạy học tiếp cận với năng lực học sinh THCS. Có kiến thức cơ bản của các môn Giáo dục thể chất và vận dụng có hiệu quả vào công tác dạy học, giáo dục bộ môn ở trường Trung học cơ sở (THCS).

Đọc thêm