Thông tin chung Khoa Giáo dục Tiểu học
Cơ cấu tổ chức

 

Hội thảo: “Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo ngành GDTH trình độ ĐH hệ Chất lượng cao”

Ngày 28 tháng 09 năm 2017, tại Hội trường A5 – cơ sở 1, Trường ĐH Thủ đô Hà Nội, Khoa Giáo dục Tiểu học đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học với chủ đề “Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo ngành Giáo dục Tiểu học trình độ Đại học hệ Chất lượng cao”.

Đọc thêm

Quyết định tổ chức lớp Chất lượng cao trình độ đại học hệ chính quy khóa 2017.

Căn cứ Điều lệ tr­ường Đại học ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg, căn cứ Quyết định số 845/QĐ-ĐHTĐHN, Căn cứ kết quả sát hạch tuyển chọn sinh viên lớp Chất lượng cao ngành Giáo dục Tiểu học trình độ đại học hệ chính quy khóa 2017; Hiệu trưởng…

Đọc thêm