Thông tin chung Khoa Giáo dục Tiểu học
Cơ cấu tổ chức

 

Quyết định tổ chức lớp Chất lượng cao trình độ đại học hệ chính quy khóa 2017.

Căn cứ Điều lệ tr­ường Đại học ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg, căn cứ Quyết định số 845/QĐ-ĐHTĐHN, Căn cứ kết quả sát hạch tuyển chọn sinh viên lớp Chất lượng cao ngành Giáo dục Tiểu học trình độ đại học hệ chính quy khóa 2017; Hiệu trưởng…

Đọc thêm

Bộ môn Nghiệp vụ Giáo dục Tiểu học với việc “Kiểm tra, đánh giá học sinh Tiểu học theo Thông tư 22”

Thực hiện kế hoạch năm học 2016-2017, ngày 30/03/2017, Bộ môn Nghiệp vụ khoa Giáo dục Tiểu học đã tổ chức seminar “Kiểm tra, đánh giá học sinh Tiểu học theo thông tư 22”. Trong buổi seminar TS. Ngô Thị Kim Hoàn đã giới thiệu những vấn đề chung về…

Đọc thêm