Thông tin chung Khoa Giáo dục Tiểu học
Cơ cấu tổ chức

 

Bộ môn Nghiệp vụ Giáo dục Tiểu học với việc “Kiểm tra, đánh giá học sinh Tiểu học theo Thông tư 22”

Thực hiện kế hoạch năm học 2016-2017, ngày 30/03/2017, Bộ môn Nghiệp vụ khoa Giáo dục Tiểu học đã tổ chức seminar “Kiểm tra, đánh giá học sinh Tiểu học theo thông tư 22”. Trong buổi seminar TS. Ngô Thị Kim Hoàn đã giới thiệu những vấn đề chung về…

Đọc thêm