Cơ cấu tổ chức
Thông tin chung Khoa Khoa học tự nhiên

 

Cơ hội học lấy bằng của Đại học Paris Descartes với sinh viên ngành Toán ứng dụng tại trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Bộ môn Toán ứng dụng của khoa Khoa học Tự nhiên trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã có nhiều hoạt động liên kết với đối tác trong đó có Đại học Paris Descartes nhằm tăng chất lượng giảng dạy và mở ra nhiều cơ hội học tập, làm việc cho sinh viên theo học ngành này. 

Đọc thêm