Ngành Toán ứng dụng – lựa chọn tích cực, chủ động
Thông tin chung Khoa Khoa học tự nhiên
Cơ cấu tổ chức

 

Quyết định ban hành Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy 08 ngành năm 2017

Căn cứ Quyết định số 70-2014/QĐ-TTg; Căn cứ Quyết định 43/2007/QĐ-BGDĐT; Căn cứ Công văn số 2196/BGDĐT-GDĐH; Căn cứ Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT; Trường ĐH Thủ đô Hà Nội công bố chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy năm 2017.

Đọc thêm

Sinh viên trường ĐH Thủ đô Hà Nội đạt thành tích cao trong kỳ thi Olympic Toán học và Vật lý

Thời gian qua, sinh viên các môn Toán, Lý, Hoá khoa Khoa học Tự nhiên trường Đại học Thủ đô đã tham dự các cuộc thi Olympic sinh viên toàn quốc và đã đạt được nhiều giải cao, mang lại vinh quang cho Nhà trường và góp phần quảng bá thương hiệu của trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

Đọc thêm