Cơ cấu tổ chức
Thông tin chung Khoa Khoa học xã hội

 

Chuẩn đầu ra ngành Sư phạm Ngữ văn – trình độ đại học

Cử nhân Sư phạm Ngữ văn có thể giảng dạy Ngữ văn ở các trường THCS, THPT, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học, có thể làm công tác nghiên cứu tại các Viện nghiên cứu văn học, ngôn ngữ học, giáo dục học…Tham gia công tác hoặc làm cộng tác viên ở các cơ quan báo chí, thông tin, truyền thông.

Đọc thêm

Chuẩn đầu ra ngành đào tạo Sư phạm Lịch sử – trình độ Cao đẳng

Có đủ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, phương pháp dạy học lịch sử, đảm bảo được những yêu cầu đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy và học, kiểm tra đánh giá kết quả dạy học môn Lịch sử ở trường THCS; Đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục THCS về quy mô, chất lượng, hiệu quả, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.

Đọc thêm