Cơ cấu tổ chức
Thông tin chung Khoa Khoa học xã hội

 

Khoa Khoa học Xã hội tổ chức Hội thảo: “Dấu ấn Bạch Đằng giang trong Lịch sử và Văn chương”

Hội thảo khoa học “Dấu ấn Bạch Đằng giang trong lịch sử và văn chương” của khoa Khoa học Xã hội diễn ra nhằm kỷ niệm 1080 năm chiến thắng Bạch Đằng giang lần thứ nhất (938 – 2018) khi Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán, kỉ niệm 1037 năm chiến thắng Bạch Đằng giang lần thứ hai (981 – 2018) khi Lê Hoàn thắng quân Tống và kỷ niệm 730 năm chiến thắng Bạch Đằng giang lần thứ ba Hưng Đạo Đại vương, Quốc công tiết chế Trần Quốc Tuấn đánh bại giặc Nguyên – Mông (1288 – 2018).

Đọc thêm

Sân khấu hóa lịch sử và tác phẩm văn học: Con đường trải nghiệm sáng tạo của sinh viên Khoa KHXH

Sân khấu hóa nằm trong chuỗi các hoạt động thuộc mô hình dạy học thông qua trải nghiệm sáng tạo của Khoa Khoa học Xã hội. Hoạt động sân khấu hóa lịch sử và tác phẩm văn học đem đến cho sinh viên một con đường mới trong cách tiếp cận kiến thức sách vở.

Đọc thêm

Chuẩn đầu ra ngành Sư phạm Ngữ văn – trình độ đại học

Cử nhân Sư phạm Ngữ văn có thể giảng dạy Ngữ văn ở các trường THCS, THPT, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học, có thể làm công tác nghiên cứu tại các Viện nghiên cứu văn học, ngôn ngữ học, giáo dục học…Tham gia công tác hoặc làm cộng tác viên ở các cơ quan báo chí, thông tin, truyền thông.

Đọc thêm