Thông tin chung Khoa Ngoại ngữ
Cơ cấu tổ chức

 

Chuẩn đầu ra ngành Ngôn ngữ Trung Quốc – Hệ đại học

Cử nhân Ngôn ngữ Trung Quốc có thể làm công tác biên – phiên dịch tiếng Trung trong các cơ quan kinh tế, ngoại giao, giáo dục, du lịch, tham gia giảng dạy tiếng Trung Quốc cho người Việt Nam (sau khi hoàn thành khóa đào tạo nghiệp vụ sư phạm) hoặc giảng dạy tiếng Việt cho người Trung Quốc.

Đọc thêm