Thông tin chung Khoa Tâm lí – Giáo dục
CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

Chuẩn đầu ra ngành Quản lý giáo dục – trình độ đại học

Cử nhân Quản lý giáo dục tham gia quản lý học sinh, sinh viên, quản lý đào tạo và cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác dạy học, giáo dục; có khả năng tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hướng nghiệp, tổ chức và quản lý thanh thiếu niên, nhi đồng và các công tác khác ở các trường: mầm non, phổ thông, dạy nghề, cao đẳng, đại học…

Đọc thêm

Chuẩn đầu ra ngành Công tác xã hội – trình độ đại học

Cử nhân ngành Công tác xã hội có thể làm việc tại các cơ quan hành chính sự nghiệp thuộc ngành Lao động – Thương binh và Xã hội như: Bộ và các cơ quan trực thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố, các Trung tâm Giáo dục – Lao động xã hội, Trung tâm cai nghiện ma tuý, phục hồi nhân phẩm, nhân đạo, nuôi dưỡng người già, tư vấn, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các quận huyện, cán bộ chính sách các xã phường, thị trấn .

Đọc thêm