Thông tin chung Khoa Văn hóa – Du lịch – Dịch vụ
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Thông tin chung Khoa Văn hóa – Du lịch – Dịch vụ

 

Chuẩn đầu ra ngành Việt Nam học – trình độ đại học

Cử nhân Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa – Du lịch – dịch vụ), sau khi tốt nghiệp có thể làm việc trong các doanh nghiệp du lịch, đảm nhiệm ở các vị trí khác nhau trong doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, nhà hàng hay các cơ sở lưu trú; có khả năng tổ chức, điều hành các chương trình du lịch; có khả năng triển khai thực hiện các chương trình du lịch trên thực tế, xây dựng bài thuyết minh và tiến hành hướng dẫn tham quan tại các tuyến điểm du lịch.

Đọc thêm

Chuẩn đầu ra ngành Việt Nam học – trình độ Cao đẳng

Có năng lực chuyên môn và nghiệp vụ đảm bảo được những yêu cầu của công việc được giao, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác quản lí văn hoá – tư tưởng ở cơ sở, đặc biệt là công tác tổ chức, quảng bá các hoạt động du lịch của địa phương và đất nước phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Đọc thêm

Ngành Việt Nam học – hệ Đại học

Mã ngành: 52220113 Chỉ tiêu: 40 Điều kiện và hình thức tuyển sinh: Xét tuyển kết quả thi tổ hợp các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh NGÀNH VIỆT NAM HỌC (HƯỚNG DẪN…

Đọc thêm

CƠ CẤU TỔ CHỨC

BAN CHỦ NHIỆM Trưởng Khoa: TS. Lê Thị Thu Hương Chuyên ngành:  Lịch sử Việt Nam Email: huongltt@daihocthudo.edu.vn BỘ MÔN VĂN HÓA Trưởng BM, GV: ThS. Nguyễn T Thanh Hòa Chuyên ngành: Việt Nam học Email: ntthoa@daihocthudo.edu.vn Giảng viên: ThS. Nguyễn Thị Thúy Hạnh Chuyên ngành: Ngữ Văn Email: ntthanh2@daihocthudo.edu.vn Giảng viên: ThS. Phùng Thị Hạnh Chuyên…

Đọc thêm