CƠ CẤU TỔ CHỨC
Thông tin chung Khoa Văn hóa – Du lịch – Dịch vụ

 

Hội thảo: “Lấy ý kiến về Chuẩn đầu ra và Chương trình đào tạo cử nhân ngành Việt Nam học theo định hướng ứng dụng nghề nghiệp”

Ngày 18/1/2018, thực hiện sự chỉ đạo của nhà trường, Khoa Văn hóa  – Du lịch – Dịch vụ đã tổ chức Hội thảo “Lấy ý kiến về Chuẩn đầu ra và Chương trình đào tạo cử nhân ngành Việt Nam học theo định hướng ứng dụng nghề nghiệp”.

Đọc thêm

Tọa đàm: “Kết nối đào tạo nguồn nhân lực du lịch theo cơ chế đặc thù tại trường ĐH Thủ đô Hà Nội”

Để có thêm những thông tin triển khai xây dựng Đề án “Áp dụng cơ chế đặc thù trong đào tạo du lịch”, Khoa Văn hóa – Du lịch – Dịch vụ trường ĐH Thủ đô Hà Nội đã tổ chức buổi tọa đàm “Kết nối đào tạo nguồn nhân lực du lịch theo cơ chế đặc thù tại trường ĐH Thủ đô Hà Nội”.

Đọc thêm

ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC DU LỊCH TẠI TRƯỜNG ĐH THỦ ĐÔ HÀ NỘI ĐÁP ỨNG NHU CẦU XÃ HỘI

Vừa qua, Khoa Văn hóa – Du lịch – Dịch vụ đã tổ chức Hội nghị “Đào tạo nguồn nhân lực du lịch tại trường ĐH Thủ đô Hà Nội đáp ứng nhu cầu xã hội”. Dự hội nghị có nhiều chuyên gia trong lĩnh vực Du lịch, các trưởng Khoa Du lịch của một số trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố Hà Nội, các chuyên gia, các doanh nghiệp Du lịch – Khách sạn

Đọc thêm