Mẫu đơn đăng ký xét tuyển

Phòng đào tạo trường Đại học Thủ đô Hà Nội thông báo: Mẫu đơn đăng ký xét tuyển vào trường Đại học thủ đô Hà Nội.(Chi tiết xem tại tệp đính kèm)

Tệp đính kèm:

1. Mẫu đơn: Đăng ký xét tuyển bằng học bạ năm 2018

2. Mẫu đơn: Đăng ký dự thi các năng khiếu 2018