Cơ cấu tổ chức
Thông tin chung Phòng Đào tạo

 

Cùng lúc đào tạo hai bằng Đại học hoặc Cao đẳng – Hướng đi mới và hiệu quả

Năm học 2017 đối tượng tuyển sinh cùng đào tạo 2 chương trình là các em sinh viên Đại học chính quy khoá 2016 và Cao đẳng chính quy khoá 2015, 2016 với một số chuyên ngành đào tạo như: Ngôn ngữ Anh, Sư phạm Tiếng Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Giáo dục Tiểu học, Sư phạm Tin học, Sư phạm Toán, Sư phạm Ngữ văn, Quản lý giáo dục, Giáo dục công dân, Việt Nam học…

Đọc thêm