Cơ cấu tổ chức
Thông tin chung Phòng Đào tạo

 

Danh sách trúng tuyển đợt 3

Trường ĐH Thủ đô Hà Nội thông báo danh sách sinh viên trúng tuyển đợt 3. Thời gian nhâp học: 8h00 – 17h00 thứ Hai (11/9/2017) tại phòng Công tác Học sinh – Sinh viên Số 98, phố Dương Quảng Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội 1. Danh sách trúng tuyển…

Đọc thêm

Quyết định tổ chức lớp Chất lượng cao trình độ đại học hệ chính quy khóa 2017.

Căn cứ Điều lệ tr­ường Đại học ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg, căn cứ Quyết định số 845/QĐ-ĐHTĐHN, Căn cứ kết quả sát hạch tuyển chọn sinh viên lớp Chất lượng cao ngành Giáo dục Tiểu học trình độ đại học hệ chính quy khóa 2017; Hiệu trưởng…

Đọc thêm