Cơ cấu tổ chức
Thông tin chung Phòng QLKHCN – Hợp tác phát triển

 

Hội thảo Khoa học: “Định hướng xây dựng các môn ban Tự nhiên trong chương trình Giáo dục Phổ thông mới”

Dạy học theo định hướng phát triển năng lực là xu hướng dạy học hiện đại được nhiều nước trên thế giới đã và đang áp dụng. Nền giáo dục Việt Nam đang từng bước chuyển mình theo xu thế này. Trong các khâu của quá trình dạy học, sách…

Đọc thêm