Cơ cấu tổ chức
Thông tin chung Phòng QLKHCN – Hợp tác phát triển

 

Thành công từ Hội thảo khoa học quốc gia

Ngày 15/6/2018, trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc với chủ đề: “Đổi mới công tác đào tạo bồi dưỡng, đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông mới, các Chuẩn nghề nghiệp và nhu cầu sử dụng lao động ở các địa phương”.

Đọc thêm

Phó Hiệu trưởng Đặng Văn Soa tiếp và làm việc với đoàn cán bộ lãnh đạo trường ĐH Sư phạm Khoa học và kỹ thuật Quảng Tây (Trung Quốc)

Chiều 27/11 tại trường ĐH Thủ đô Hà Nội, GS.TS. Đặng Văn Soa – Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã tiếp và làm việc với đoàn cán bộ lãnh đạo trường ĐH Sư phạm Khoa học và kỹ thuật Quảng Tây (Trung Quốc)

Đọc thêm