Hội nghị Tổng kết công tác thực tập năm học 2017 – 2018

Chiều 22/5/2018, trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thực tập năm học 2017 – 2018. Dự và chủ trì Hội nghị có TS. Đỗ Hồng Cường, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, Phó Trưởng ban chỉ đạo Thực tập sư phạm Thành phố Hà Nội; lãnh đạo các phòng Đào tạo, Công tác Học sinh sinh viên, Tài chính, Văn phòng; Trưởng các khoa, các đoàn thực tập và các sinh viên tham gia đợt thực tập vừa qua.

Đọc thêm