Sơ đồ tổ chức

                                                                         ĐẢNG ỦY

CÔNG ĐOÀNBAN GIÁM HIỆUĐOÀN THANH NIÊN

KHOA ĐÀO TẠOPHÒNG CHỨC NĂNGĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
  Công nghệ – Môi trường  Văn phòng  Tạp chí khoa học
  Công nghệ thông tin  Công tác HS-SV  TT Dịch vụ tổng hợp 
  Đào tạo CBQL năng lượng  Đào tạo   TT Liên kết đào tạo
  GD Chính trị  Khảo thí-ĐBCL giáo dục  TT Khoa học công nghệ
  GD Mầm non   Quản lí KHCN-HTPT  TT NCPT nghề nghiệp
  GD Nghề nghiệp  Quản trị  TT Ngoại ngữ-Tin học
  GD Tiểu học   Sau đại học  TT Thông tin-Thư viện
  KH Thể thao và Sức khỏe  Tài chính – Kế toán  TT Thí nghiệm, TN, TH
  KH Tự nhiên  Thanh tra – Pháp chế   TT Tham vấn học đường
  KH Xã hội  Tổ chức cán bộ  Trạm y tế
  Kinh tế và Đô thị  Trường thực hành
  Ngoại ngữ
  Quốc tế
  Tâm lí – Giáo dục 
  Văn hóa–Du lịch–Dịch vụ

3 thoughts on “Sơ đồ tổ chức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.