Thông báo điểm trúng tuyển đại học, cao đẳng chính quy năm 2018 bằng kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 (đợt 1)

06-08-2018_11.20.15878-tb_2018

Thông báo gồm 02 trang, vui lòng click để xem trang sau.