Thông báo mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT bằng kết quả thi THPT năm 2018

Căn cứ kế hoạch tuyển sinh 2018 của trường Đại học Thủ đô Hà Nội; Trường Đại học Thủ đô Hà Nội thông báo mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT bằng kết quả thi THPT năm 2018

Chi tiết thông báo dưới đây

820-tb muc diem nhan ho so_2018