Thông báo Tuyển sinh ĐH, CĐ chính quy bổ sung lần 1

THÔNG BÁO

V/v tuyển sinh ĐH, CĐ chính quy năm 2017 đợt bổ sung lần 1

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội thông báo tuyển sinh CĐ, ĐH chính quy năm 2017 đợt bổ sung lần 1 như sau:

1. Đối tượng tuyển sinh

Thí sinh tốt nghiệp THPT và chưa trúng tuyển vào bất kỳ ngành nào của trường ĐHTĐHN trong xét tuyển đợt 1 năm 2017.

2. Phương thức tuyển sinh

Phương thức 1: sử dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017.

Phương thức 2: sử dụng kết quả học tập ở bậc THPT (học bạ)

Phương thức 3: sử dụng kết quả thi môn năng khiếu kết hợp kết quả kỳ thi THPT quốc gia (đối với các ngành có môn năng khiếu).

3. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ

        Nhận hồ sơ từ ngày 08/08/2017 – 16/08/2017

      Công tác thu nhận hồ sơ được thực hiện trong giờ hành chính tại phòng Đào tạo, cơ sở 1 trường ĐH Thủ đô Hà Nội, số 98 Dương Quảng Hàm, Cầu Giấy, HN (trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày nghỉ lễ theo quy định)

4. Phạm vi tuyển sinh

– Các ngành đào tạo sư phạm: Tuyển sinh trong toàn quốc (thí sinh không có hộ khẩu thường trú thuộc thành phố Hà Nội nếu trúng tuyển phải đóng kinh phí hỗ trợ đào tạo theo quy định).

– Các ngành đào tạo ngoài sư phạm: tuyển sinh trong toàn quốc.

5. Các ngành và tổ hợp xét tuyển:

a. Trình độ Đại học:

TTTên ngànhMã ngànhXét tuyn bng kết qu các t hp môn thi THPT quc gia Mã t hpXét tuyn bng hc bCh tiêu
1.Quản lý Giáo dục52140114–   Ng văn, Lịch sử, Địa lý

–   Ng văn, KHXH, Tiếng Anh

–   Ng văn, Lịch sử, Tiếng Anh

–   Ng văn, Địa lý, Tiếng Anh

C00

D78

D14

D15

Nhóm KHXH30
2.Giáo dục công dân52140204–   Ng văn, Lịch sử, Địa lý

–   Ng văn, KHXH, Tiếng Anh

–   Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh

–   Ngữ văn, GDCD, Lịch sử

C00

D72

D66

C19

Nhóm KHXH20
3.Việt Nam học52220113– Ngữ văn, Lch s, Địa lý

– Ngữ văn, Đa lý, tiếng Anh

– Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh

– Ngữ văn, KHXH, tiếng Anh

C00

D15

D14

D78

Nhóm KHXH, Tiếng Anh50
4.Sư phạm Lịch sử52140218– Ngữ văn, Lch s, Địa lý

– Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh

– Ngữ văn, Lch s, Tiếng Anh

– Ngữ văn,  Lch s, GDCD

C00

D78

D14

C19

Không tuyển bằng học bạ30
5.Sư phạm Vật lý52140211Toán, Vt lý, Hóa học

– Toán, Vt lý, Sinh học

– Toán, KHTN, Tiếng Anh

– Toán, Vt Lý, Tiếng Anh

A00

A02

D90

A01

Không tuyển bằng học bạ30
6.Công nghệ thông tin52480201– Toán, Vật lý, Hóa học

– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

– Toán, KHTN, Tiếng Anh

– Toán, Vật lý, Tiếng Anh

A00

D01

D90

A01

Nhóm KHTN/ Toán hc20
7.Công tác xã hội52760101– Ng văn, Lịch sử, Địa lý

– Ng văn, KHXH, Tiếng Anh

Ng văn, GDCD, Tiếng Anh

Ng văn, Toán, Tiếng Anh

 

C00

D78

D66

D01

Nhóm KHXH40
8.Giáo dục đặc biệt52140203– Ng văn, Lịch sử, Địa lý

– Ng văn, KHXH, Tiếng Anh

– Ng văn, Lịch sử, Tiếng Anh

– Ng văn, Địa lý, Tiếng Anh

C00

D78

D14

D15

Nhóm KHXH30
9.Chính trị học52310201– Ng văn, Lịch sử, Địa lý

– Ng văn, Tiếng Anh, Lịch sử

– Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh

– Ngữ văn, GDCD, Lịch sử

C00

D14

D66

C19

Nhóm KHXH30
10.Quản trị kinh doanh52340101– Toán, Vật lý, Hóa học

– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

– Toán, KHTN, Tiếng Anh

– Ng văn, KHXH, Tiếng Anh

A00

D01

D90

D78

Nhóm KHXH/Nhóm KHTN40
11.Luật52380101– Ng văn, Lịch sử, Địa lý

– Ng văn, KHXH, Tiếng Anh

– Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh

Toán, KHTN, Tiếng Anh

C00

D78

D66

D90

Nhóm KHXH40
12.Toán ứng dụng52460112– Toán, Vật lý, Hóa học

– Toán, Hóa, Tiếng Anh

– Toán, KHTN, Tiếng Anh

– Toán, Vật lý, Tiếng Anh

A00

D07

D90

A01

Nhóm KHTN30
13.Quản trị khách sạn52340107Ng văn, Lịch sử, Địa lý

– Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh

– Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh

– Ngữ văn, KHXH, tiếng Anh

C00

D15

D14

D78

 

Nhóm KHXH/Tiếng Anh30
14.Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành52340103Ng văn, Lịch sử, Địa lý

– Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh

– Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh

– Ngữ văn, KHXH, tiếng Anh

C00

D15

D14

D78

Nhóm KHXH/Tiếng Anh30
15.Công nghệ kỹ thuật môi trường52510406– Toán, Hóa học, Sinh hc

– Toán, Hóa hc, Tiếng Anh

– Toán, Sinh hc, Tiếng Anh

– Toán, Sinh hc, Vật lý

B00

D07

D08

A02

Nhóm KHTN30
16.Logistics và quản lý chuỗi cung ứng52510605– Toán, Vật lý, Hóa học

– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

– Toán, KHTN, Tiếng Anh

– Ng văn, KHXH, Tiếng Anh

A00

D01

D90

D78

 

Nhóm KHTN/Toán30

b. Trình độ Cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên

TTTên ngànhMã ngànhXét tuyn bng kết qu các t hp môn thi THPT quc gia Mã t hpXét tuyn bng hc bCh tiêu
1.Giáo dục Thể chất51140206– Toán học, NK TDTT1 (Nhanh khéo), NKTDTT2 (Bt xa)T01Nhóm KHXH/Nhóm KHTN, Th dc20
2.Sư phạm Hóa học51140212– Toán, Vật lý, Hóa hc

– Toán, Sinh học, Hóa hc

– Toán, KHTN, Tiếng Anh

– Toán, Hóa hc, Tiếng Anh

A00

B00

D90

D07

Nhóm KHTN, Hóa hc30
3.Sư phạm Địa lý51140219– Ngữ văn, Lịch sử, Đa lý

– Ngữ văn, Tiếng Anh, Đa lý

– Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh

– Ngữ văn, KHXH, Toán,

C00

D15

D78

A19

Nhóm KHXH, Đa lý30

Lưu ý:

– Đối với phương thức xét tuyển bằng kết quả thi THPT quốc gia: môn in đậm là môn được nhân hệ số 2, điểm xét tuyển không thấp hơn điểm trúng tuyển đợt 1.

– Đối với phương thức xét tuyển bằng kết quả học tập ở THPT (học bạ):

+ Nhóm KHXH gồm kết quả các môn học: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân, Tiếng Anh.

+ Nhóm KHTN gồm kết quả các môn học: Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh.

+ Điểm Trung bình chung của nhóm ở cả 3 năm học đạt từ 6.0. Môn in đậm là môn phải có điểm trung bình 3 năm học đạt từ 6.0 trở lên. Hạnh kiểm cả 3 năm học xếp loại Khá trở lên.

+ Tuyển thẳng học sinh trường THPT chuyên có kết quả học tập 3 năm đạt loại Giỏi, Hạnh kiểm cả 3 năm học xếp loại Khá trở lên.

+ Đối với các ngành có môn năng khiếu, thí sinh có thể sử dụng kết quả thi các môn năng khiếu ở trường khác để xét tuyển vào ĐH Thủ đô Hà Nội.

6. Nguyên tắc xét tuyển

         Sau khi nhà trường kiểm tra, thống kê danh sách và lấy điểm từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu. Những thí sinh nếu trúng tuyển sẽ được nhà trường thông báo.

7. Hồ sơ xét tuyển

Hồ sơ xét tuyển gồm:

– Bản sao giấy xác nhận kết quả thi THPT QG năm 2017 ;

– Bản sao giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời;

– Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu).

8. Thông báo kết quả và nhập học:

Thông báo danh sách trúng tuyển trên website ngày 19/08/2017

Nộp xác nhận kết quả thi THPT bản chính và nhập học: ngày 21/08/2017

9. Liên hệ

Phòng Đào tạo trường Đại học Thủ đô Hà Nội, số 98 phố Dương Quảng Hàm, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Điện thoại:      0243.8337597 – 0243.8333231

Các mẫu đơn đăng ký xét tuyển:

– Mẫu đơn  DKXT (bằng học bạ)

– Mẫu đơn DKXT (bằng kết quả THPT)

– Mẫu đơn DKXT thẳng