Thông báo về việc Đảm bảo ngưỡng đầu vào – tuyển sinh ĐH, CĐ chính quy năm 2017 bằng kết quả kỳ thi THPT quốc gia

837-TB_2017