Sinh viên ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng háo hức với cuộc thi “Tài năng trẻ Logistics Việt Nam’’

Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng hiện nay đang dần khẳng định vị thế của mình. Từ một ngành được đánh giá là rất tiềm năng, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng đang ngày càng cho thấy tầm quan trọng của mình đối với nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng

Đọc thêm