Phát động cuộc thi: “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng điển hình phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu của cán bộ, đảng viên năm 2018”

Nằm trong chuỗi các hoạt động kỉ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh của trường Đại học Thủ đô Hà Nội, chiều ngày 17 tháng 5 năm 2018, thay mặt Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, Phó Hiệu trưởng Đỗ Hồng Cường đã phát động cuộc thi “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng điển hình phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu của cán bộ, đảng viên năm 2018”

Đọc thêm

Diễn đàn An toàn giao thông: “Câu chuyện của tôi – Bài học của bạn”

Nằm trong khuôn khổ chương trình “Tuần sinh hoạt công dân – Học sinh sinh viên” cuối khóa năm học 2017 – 2018, diễn đàn An toàn giao thông: “Câu chuyện của tôi – Bài học của bạn” đã được tổ chức vào ngày 18 tháng 5 năm 2018 tại Hội trường lớn trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Đọc thêm