Thành công từ Hội thảo khoa học quốc gia

Ngày 15/6/2018, trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc với chủ đề: “Đổi mới công tác đào tạo bồi dưỡng, đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông mới, các Chuẩn nghề nghiệp và nhu cầu sử dụng lao động ở các địa phương”.

Đọc thêm

Hội nghị Tổng kết công tác thực tập năm học 2017 – 2018

Chiều 22/5/2018, trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thực tập năm học 2017 – 2018. Dự và chủ trì Hội nghị có TS. Đỗ Hồng Cường, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, Phó Trưởng ban chỉ đạo Thực tập sư phạm Thành phố Hà Nội; lãnh đạo các phòng Đào tạo, Công tác Học sinh sinh viên, Tài chính, Văn phòng; Trưởng các khoa, các đoàn thực tập và các sinh viên tham gia đợt thực tập vừa qua.

Đọc thêm

Phát động cuộc thi: “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng điển hình phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu của cán bộ, đảng viên năm 2018”

Nằm trong chuỗi các hoạt động kỉ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh của trường Đại học Thủ đô Hà Nội, chiều ngày 17 tháng 5 năm 2018, thay mặt Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, Phó Hiệu trưởng Đỗ Hồng Cường đã phát động cuộc thi “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng điển hình phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu của cán bộ, đảng viên năm 2018”

Đọc thêm