Thông tin cập nhật

   Lịch trình công tác tuyển sinh năm 2017    Cùng lúc đào tạo hai bằng Đại học hoặc Cao đẳng – Hướng đi mới và hiệu quả    Lịch sử phát triển Trường ĐH Thủ đô Hà Nội    Đảng ủy Trường Đại học Thủ đô Hà Nội nhiệm kì 2015 – 2020    Hội nghị Quán triệt thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ Sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII     Sôi động “Ngày hội việc làm ngành Giáo dục Mầm non năm học 2017 – 2018”    Hội thảo: “Xây dựng phương án  tiếp nhận Trung tâm đào tạo cán bộ quản lý năng lượng”    Tìm hiểu và trao đổi xây dựng phần mềm quản trị đại học thông minh    Lễ công bố chương trình “Vòng quay xanh”    HOẠT ĐỘNG SÁNG TẠO KHỞI NGHIỆP – HNMU    “Ngày hội việc làm cho sinh viên ngành Giáo dục Mầm non năm học 2017 – 2018”    Tổng kết công tác Vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2017    Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội có thêm ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch – Lữ hành và Quản trị khách sạn    Cùng lúc đào tạo hai bằng Đại học hoặc Cao đẳng – Hướng đi mới và hiệu quả    ĐH Thủ đô Hà Nội ‘mở đường’ chuẩn hóa các kỹ năng CNTT    Thông báo tuyển sinh các ngành trình độ cao đẳng sư phạm năm 2017