Thông tin cập nhật

   Lịch trình công tác tuyển sinh năm 2017    Cùng lúc đào tạo hai bằng Đại học hoặc Cao đẳng – Hướng đi mới và hiệu quả    Lịch sử phát triển Trường ĐH Thủ đô Hà Nội    Đảng ủy Trường Đại học Thủ đô Hà Nội nhiệm kì 2015 – 2020    Phát động cuộc thi: “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng điển hình phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu của cán bộ, đảng viên năm 2018”    Hội nghị Tổng kết công tác thực tập sư phạm cấp Thành phố năm học 2017 – 2018    Diễn đàn An toàn giao thông: “Câu chuyện của tôi – Bài học của bạn”    Lễ trao bằng tốt nghiệp sớm cho sinh viên khóa C2015 ngành Giáo dục Tiểu học    Chương trình “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người”    “Tuần sinh hoạt công dân – Học sinh sinh viên” cuối khóa năm học 2017 – 2018    Sôi động Hội thi “Nét đẹp công sở năm 2018”    Hội thảo chuyên đề “Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh Tiểu học”    Thông báo tuyển sinh 2018    Đề án tuyển sinh năm 2018    Cùng lúc đào tạo hai bằng Đại học hoặc Cao đẳng – Hướng đi mới và hiệu quả    ĐH Thủ đô Hà Nội ‘mở đường’ chuẩn hóa các kỹ năng CNTT    Thông báo tuyển sinh các ngành trình độ cao đẳng sư phạm năm 2017