Thông báo về việc tuyển sinh ĐH, CĐ chính quy năm 2017 đợt bổ sung lần 2
Danh sách và phân bổ các lớp đối với sinh viên đã nhập học đợt 2
Thông báo Tuyển sinh ĐH, CĐ chính quy bổ sung lần 1
Thông báo về việc nhập học đối với các thí sinh trúng tuyển (kèm mẫu Sơ yếu lí lịch)

 

Quyết định tổ chức lớp Chất lượng cao trình độ đại học hệ chính quy khóa 2017.

Căn cứ Điều lệ tr­ường Đại học ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg, căn cứ Quyết định số 845/QĐ-ĐHTĐHN, Căn cứ kết quả sát hạch tuyển chọn sinh viên lớp Chất lượng cao ngành Giáo dục Tiểu học trình độ đại học hệ chính quy khóa 2017; Hiệu trưởng…

Đọc thêm