ĐH Thủ đô Hà Nội ‘mở đường’ chuẩn hóa các kỹ năng CNTT


Gần đây, dư luận có một số băn khoăn về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ Công nghệ thông tin (CNTT) theo Thông tư liên tịch số 17/2016 do Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) và Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành ngày 21/6/2016, quy định hoạt động tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT. Phóng viên báo Đại đoàn kết đã có cuộc trao đổi với TS. Đỗ Hồng Cường – Phó Hiệu trưởng trường ĐH Thủ đô Hà Nội, một trong số những trường đủ điều kiện tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT theo chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT tại TT 03/2914/TT-BTTTT để làm rõ vấn đề này.
PV: Thưa ông, chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT đã được Bộ trưởng Bộ TT&TT ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014, vậy cụ thể hóa các yêu cầu về kiến thức lý thuyết, kỹ năng thực hành đối với mỗi cá nhân trong việc sử dụng CNTT như thế nào?

TS Đỗ Hồng Cường – Phó Hiệu trưởng trường ĐH Thủ đô Hà Nội

TS. Đỗ Hồng Cường: Thông tư 03 của Bộ TT&TT quy định chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 28/4/2014. Theo đó, chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT gồm chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản và chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao.
Thông tư 03 nêu rõ, chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản gồm 6 mô-đun: hiểu biết về CNTT cơ bản; sử dụng máy tính cơ bản; xử lý văn bản cơ bản; sử dụng bảng tính cơ bản; sử dụng trình chiếu cơ bản; sử dụng Internet cơ bản. Còn chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao gồm 9 mô đun: xử lý văn bản nâng cao; sử dụng bảng tính nâng cao; sử dụng trình chiếu nâng cao; sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu; thiết kế đồ họa hai chiều; biên tập ảnh; biên tập trang thông tin điện tử; an toàn, bảo mật thông tin; sử dụng phần mềm kế hoạch dự án. Cá nhân đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản phải đáp ứng yêu cầu của cả 6 mô-đun nêu trên. Còn cá nhân đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao phải đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản, đồng thời đáp ứng yêu cầu của tối thiểu 3 trong 9 mô-đun quy định.
Cá nhân tôi cho rằng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT này là tiêu chuẩn mới, phù hợp hơn, thay thế cho chuẩn cũ. Còn theo đánh giá của các chuyên gia trong ngành, chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT do Bộ TT&TT ban hành là bộ chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT đầu tiên mở đường cho việc chuẩn hóa các kỹ năng CNTT.
Bộ GD&ĐT đã ban hành Thông tư 19 ngày 8/9/2015 trong đó có quy định việc quản lý văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân, việc in phôi, quản lý văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của cơ sở giáo dục đại học được áp dụng ra sao?
Tại điều 15, khoản 1, mục 2, chương 3 của Thông tư 19 này quy định, các cơ sở giáo dục đại học tự chủ in phôi văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân (trừ chứng chỉ giáo dục quốc phòng – an ninh), chịu trách nhiệm quản lý phôi văn bằng theo quy định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.
Căn cứ vào khoản 2, điều 9 của Quy chế này và mẫu văn bằng chứng chỉ do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành, thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học phê duyệt mẫu phôi văn bằng, chứng chỉ; gửi mẫu phôi văn bằng, chứng chỉ về Bộ GD&ĐT và cơ quan quản lý trực tiếp, cơ quan công an địa phương nơi đóng trụ sở chính để báo cáo; chịu trách nhiệm về nội dung in trên phôi văn bằng, chứng chỉ và tổ chức in phôi văn bằng, chứng chỉ.
Ngày 21/6/2016, Bộ GD&ĐT cùng Bộ TT&TT đã ký ban hành Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT quy định hoạt động tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT trong đó yêu cầu chứng chỉ cấp phải theo mẫu phôi khác. Tuy vậy, một số bạn đọc phản ánh, trường ĐH Thủ đô Hà Nội vẫn sử dụng mẫu phôi văn bằng không phải do Bộ GD&ĐT ban hành, tại sao lại có sự việc này thưa ông?
Thông tư 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT tiếp tục lấy Thông tư 03/2014-BTTTT làm chuẩn mực, song yêu cầu chứng chỉ cấp thì phải theo mẫu phôi khác. Theo đó, khoản 1 điều 12 và 22 của Thông tư nêu rõ hiệu lực thi hành “mẫu phôi chứng chỉ và việc quản lý phôi chứng chỉ ứng dụng CNTT theo quy định của Bộ GD&ĐT” từ ngày 10/8/2016.
Tuy nhiên, khi ban hành Thông tư 17 này liên Bộ đã không kèm theo mẫu phôi chứng chỉ ứng dụng CNTT. Hay nói cách khác, vào thời điểm này Bộ GD&ĐT chưa thông báo mẫu phôi chứng chỉ ứng dụng CNTT cụ thể. Và như vậy, có thể hiểu mẫu phôi chứng chỉ và việc quản lý phôi chứng chỉ ứng dụng CNTT theo quy định của Bộ GD&ĐT vẫn sẽ được áp dụng theo Thông tư 19/2015/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT từ trước đó.
Trường ĐH Thủ đô Hà Nội đã thực hiện đầy đủ các thủ tục để thực hiện về mẫu phôi chứng chỉ và việc quản lý phôi chứng chỉ ứng dụng CNTT theo quy định của Bộ GD&ĐT. Trường đã báo cáo, gửi mẫu phôi chứng chỉ ứng dụng CNTT về Bộ GD&ĐT, cơ quan quản lý trực tiếp, cơ quan công an địa phương nơi đóng trụ sở chính; chịu trách nhiệm về nội dung in trên phôi văn bằng, chứng chỉ.
Vậy việc sử dụng mẫu phôi chứng chỉ ứng dụng CNTT của ĐH Thủ đô Hà Nội hoàn toàn đúng quy định? Tôi được biết, Bộ GD&ĐT đã ban hành mẫu phôi chứng chỉ ứng dụng CNTT, trường đã thực hiện cấp chứng chỉ theo quy định chung của Bộ GD&ĐT chưa?
Tôi khẳng định, việc trường ĐH Thủ đô Hà Nội cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT chuẩn kỹ năng theo TT 03 là đúng thẩm quyền và đúng quy định. Việc một số học viên băn khoăn, thắc mắc là do chưa nắm được và hiểu rõ lộ trình khi Thông tư 17 liên Bộ được ban hành.
Gần đây, cũng có một số đơn vị báo chí phản ánh không đúng tinh thần của vấn đề này, gây tâm lí không tốt và ảnh hưởng đến uy tín của Nhà trường, chúng tôi đã làm việc với đơn vị báo chí đó yêu cầu đính chính, phản ánh đúng, đầy đủ thông tin. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng có làm việc với Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA83), Công an Thành phố Hà Nội để khẳng định việc cấp và quản lý chứng chỉ ứng dụng CNTT là đúng thẩm quyền và quy định.
Từ tháng 1/2017 đến nay, sau khi Bộ GD&ĐT ban hành mẫu phôi chứng chỉ ứng dụng CNTT mới theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT, trường ĐH Thủ đô Hà Nội đã tổ chức thi và cấp chứng chỉ cho các học viên theo mẫu phôi chứng chỉ CNTT theo quy định của Bộ GD&ĐT. Như vậy, các học viên hoàn toàn có thể yên tâm tiếp tục ôn luyện và tham gia thi chứng chỉ ứng dụng CNTT tại Nhà trường.
Cảm ơn ông về cuộc trò chuyện!

(Theo báo Đại đoàn kết)

98 thoughts on “ĐH Thủ đô Hà Nội ‘mở đường’ chuẩn hóa các kỹ năng CNTT

 1. I do enjoy the way you have framed this specific difficulty plus it does supply me personally some fodder for consideration. Nevertheless, from what I have observed, I simply just wish when other feed-back stack on that folks continue to be on point and not start on a soap box involving some other news du jour. All the same, thank you for this superb piece and although I can not really go along with this in totality, I respect your perspective.

 2. I’ve been having issues with my Windows hosting. It has set me back quite a bit while making the next list. This is the current list that I have. I should add another list in less than a week. I’ll let you all know when the next list is ready. Thank you for your patience.

 3. Undeniably consider that which you stated. Your favorite reason seemed to be
  on the internet the easiest factor to bear in mind of.
  I say to you, I definitely get annoyed while folks consider concerns that they just do not understand about.
  You managed to hit the nail upon the highest
  and outlined out the whole thing without having side effect , other people could take
  a signal. Will likely be back to get more. Thank you

  Monaco Fotballdrakt

 4. Attractive component to content. I simply stumbled upon your site and in accession capital to
  say that I acquire actually enjoyed account your blog posts.
  Any way I’ll be subscribing to your feeds or even I success you get admission to consistently quickly.

  Chelsea Ny drakt

 5. If some one wishes expert view concerning
  blogging aftrward i advise him/her to pay a
  quick visit this web site, Keep uup the fastidious job.

 6. Thanks for another informative blog. Where else could I get
  that kind of info written in such a perfrect way? I’ve a ission that I am simply now running
  on, and I have been oon the look out for such information.

 7. I blog quite often and I genuinely appreciate your content. The article has really peaked my interest. I will bookmark your blog and keep checking for new information about once per week. I opted in for your RSS feed as well.

 8. Paykasa, 16 haneli pin kodundan oluşan, daha önce çok yaygın olarak kullanılan bir ön ödemeli kart türüne benzeyen, içerisinde euro bakiyesi olan bir ön ödemeli sanal karttır. İçerisindeki bakiyeler özel olarak üretilemediği için standart kart bakiyeleri 10, 20, 50, 100, 150, 250 tek kart bakiyesi olarak satılmaktadırlar. Tek kullanımlık bir kart olan paykasa kart, kullanılan sitede kartın bakiyesini girmenize gerek kalmadan sadece 16 haneli tek kullanımlık koduyla işlem yapmanıza olanak sağlamaktadır.

 9. Hi! Would you mimd if I shaqre yoiur bkog with my twitter group?
  There’s a loot off folks that I think would really appreciiate your content.
  Please llet me know. Many thanks

 10. When I originally commented I appear to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on whenever a comment is added I get 4 emails with the same comment. Is there an easy method you are able to remove me from that service? Thanks!

 11. Good info! Interesting info over this web. It is pretty worth enough for me. Personally, if all website owners and bloggers made good content as you did, the internet will be a lot more useful than ever before.| I could not resist commenting. I have spent some hours trying to find such informations. I’ll also share it with a couple of friends interested in it. I have just bookmarked this web. Finished with the task done, I’ll find some live homo cams. Thank you!!Greetings from Atlanta!

 12. Now, I’m a complete newbie (and dummie), so please help – I like a few features from Dynamic Drive, but how EXACTLY to insert them? Where do I go after I login into my Control Panel on Joomla?. I know how to copy-paste, but details? Please? I’m just afraid to delete something necessary and break the whole thing down, as I have never done that before. Any help greatly appreciated, or just give me a link where this is properly explained in Simple English, thanks!.

 13. Good info! Interesting information over here. It is pretty worth enough for me. In my opinion, if all website owners and bloggers made good content as you did, the web will be a lot more useful than ever before.| I could not resist commenting. I ‘ve spent some hours trying to find such infos. I will also share it with a couple of friends interested in it. I have just bookmarked this website. Now with the work done, I going to enjoy some online gay webcams. Thank you very much!!Greetings from Atlanta!

 14. Your blog on ??H Th??? ???? H?? N???i ‘m??? ???????ng’ chu???n h??a c??c k??? n??ng CNTT – ?????i h???c th??? ???? H?? N???i is very good. We hope you can continue writing many lot blog in the future. Viva daihocthudo.edu.vn

 15. When someone writes ann piece of writing he/she retains the plan of a user in his/her brain that hhow
  a user can know it. Therefore that’s why this paragraph is
  great. Thanks!

 16. I have been previously online on the web in excess of Three hours right now, however Irrrve never identified almost any exciting post including you. It’s wonderful selling price satisfactory personally. I think, when almost all webmasters as well as blog owners created great written content as you performed, the internet will certainly be a much more useful than ever before. I have been previously online on the web in excess of Three hours right now, however Irrrve never identified almost any exciting post including you. It’s wonderful selling price satisfactory personally. I think, when almost all webmasters as well as blog owners created great written content as you performed, the internet will certainly be a much more useful than ever before.

 17. Exceptional post but I was wanting to know iif you could
  write a litte more on thijs topic? I’d be very thankful if you could elaborate
  a littl bit more. Appreciate it!

 18. I’m really impressed with your writing talents and also with the format
  in your blog. Is this a pakd subject matter or did you
  customize it yourself? Anyway keep up the excellent high quality writing, it iss uncommon to
  look a great blo like this one nowadays..

 19. Please let me know if you’re looking for a writer ffor your
  site. You have some really good posts and I feel I would be a good
  asset. If you ever want to take some of thee load off, I’d really like
  to write some aarticles for your blog in exchange for a linkk back to mine.
  Please send me an e-mail if interested. Thanks!

 20. I like it! Interesting info over this website. It’s pretty worth enough for me. In my view, if all website owners and bloggers made good content as you did, the internet will be a lot more useful than ever before. I couldn’t resist commenting. I ‘ve spent 2 hours searching for such tips. I’ll also share it with a couple of friends interested in it. I have just bookmarked this website. Now with the job done, I will find some online gay cams. Danke!! Greetings from Jacksonville!

 21. My spouse and I totally like your blog and find a lot of your articles to be precisely what I am interested in. Do you offer people to write material for you? I wouldn’t mind composing an article relating to luck patcher apk or on some of the things you write about on this site. Awesome information site!

 22. Hello, i think that i saw you visited my site so i came to “return the favor”.I’m
  trying to ffind things to enhance my website!I suppose its ok to use
  a few of your ideas!!

 23. Woah! I’m really loving thhe template/theme of this website.

  It’s simple, yet effective. A lot of times it’s hard to get
  that “perfect balance” between usability and visual appeal.
  I muet say you’ve done a fantastic job with this.
  Additionally, the blog loads super quick for me on Firefox.
  Exceptional Blog!

 24. I have fun with, lead to I found just what I was taking a look for.
  You have ended my four day lengthy hunt! God Bless you
  man. Have a great day. Bye

 25. You actually make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be actually something which I
  think I would never understand. It seems too complicated and extremely broad for me.
  I am looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

  PSG fodboldtrøjer

 26. Thank you for some other wonderful article. The place
  else may anyone get that type of info in such an ideal manner
  of writing? I’ve a presentation next week, and I’m at the search for such information.

  maglia Inter bambino

 27. I enjoy you because of all your effort on this website. My daughter enjoys managing investigation and it’s really obvious why. My partner and i learn all relating to the compelling manner you produce rewarding tricks on this website and in addition invigorate contribution from others on the idea so our favorite child is without question studying so much. Have fun with the rest of the new year. You are always doing a really good job.

 28. What’s up, all the time i used to check webpage posts here early in the daylight, as i love to find out more and more ĐH Thủ đô Hà Nội
  ‘mở đường’ chuẩn hóa các
  kỹ năng CNTT – Đại học thủ đô Hà Nội .

 29. You made some decent points there. I looked on the internet for the issue and found most individuals will go along with with your website.

 30. Amazing info! Amazing informations over this website. It’s pretty worth enough for me. In my opinion, if all website owners and bloggers made good content as you did, the web will be a lot more useful than ever before. I could not refrain from commenting. I have spent some hours searching for such tips. I’ll also share it with my best friends interested in it. I’ve just bookmarked this site. Now with the task done, I going to enjoy some free online blonde cams. Thank you!! Greetings from Renton!

 31. Good one! Interesting tips over this web. It is pretty worth enough for me. In my view, if all web owners and bloggers made good content as you did, the internet will be much more useful than ever before. I could not resist commenting. I ‘ve spent 2 hours looking for such infos. I will also share it with my best friends interested in it. I have just bookmarked this site. Right now with the work done, I will enjoy some free live model Webcams. Thank you!! Greetings from Everett!

 32. We’re a gggle of volunteers and opening a new scheme in our community.
  Your web site provided us with helpful information to work on. You’ve performed an impressive activity and our eentire group will be
  thankful to you.

 33. It’s actually a great and useful piece of information. I’m happy that you just shared this helpful information with us.
  Please stay us informed like this. Thanks for sharing.

 34. Great blog you’ve goot here.. It’s hard to find excellent writing like
  yours nowadays. I truly appreciate people like you!
  Take care!!

 35. I’ve been browsing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like
  yours. It is pretty worth enough for me. In my opinion,
  if all site owners and bloggers made good content ass you did, the
  web will be much more useful than ever before.

 36. Woww tjat was odd. I just wrore an very loing comment but afterr I clicked submit my comment didn’t appear.
  Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyhow,
  just wanted to say wonderful blog!

 37. Hi there! I simply would like to offer you a huge thumbs up for the
  great information you have right here on this post. I will be coming back
  to your website for mire soon.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.