Hội thảo “Thăng Long – Hà Nội: các hướng tiếp cận nghiên cứu”

Hội thảo “Thăng Long – Hà Nội: Các hướng tiếp cận nghiên cứu” vinh dự tự hào được trở thành sự kiện mở đầu cho chuỗi các hoạt động long trọng kỉ niệm chặng đường lịch sử 60 năm của Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội nay là Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

Đọc thêm