Đảng bộ Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Đảng bộ Trường ĐHTĐ Hà Nội sẽ vượt qua những khó khăn, trở ngại để hoàn thành tốt sứ mạng của Trường: kết nối, phát triển truyền thống của Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến bằng việc theo đuổi các hoạt động đặc thù với chất lượng vượt trội trong phục vụ cộng đồng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô và đất nước.

Đọc thêm

Thông điệp của Hiệu trưởng

Khép lại 55 năm truyền thống của một trường Cao đẳng Sư phạm hàng đầu, bước vào giai đoạn mới, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội thực hiện theo phương châm “kỷ cương nghiêm, chất lượng thực, hội nhập nhanh” để hoàn thành sứ mệnh của một trường Đại…

Đọc thêm